Poznámka: Všetky vzory rámov môžu byť vyhotovené aj so soklom.